Tietoja klubistamme

Kesäkuun 22. 2004 suomalainen verkkoklubi – Rotary eClub of Verkkorotary.fi – sai charterkirjansa. Klubi oli alusta alkaen mukana RI:n virallisessa verkkoklubikokeilussa ja saavutti virallisen klubistatuksen ensimmäisenä virtuaaliklubina Euroopassa. Maailmanlaajuisesti Suomen verkkoklubi on neljän ensimmäisen joukossa

Klubin charterjuhlassa presidentti Matti Keijola sai charterkirjan Suomen Rotaryn Internet-toiminnan pioneerin, governor Jaakko Castrénin kädestä. RI:n onnittelut esitti Past RI Board Member Jorma Lampén, joka oli RI:n hallituksesta kun Cyber-pilotprojektista päätettiin. Myös klubikokeiluun aktiivisesti osallistunut tuleva governor Matti Kivinen esitti onnittelunsa ja mietteensä uuden klubin liikkeellelähdön kunniaksi.

- Ajatus suomalaisen verkkoklubin aikaansaamisesta lähti liikkeelle piirin 1420 Internet-komiteasta ja vetovastuun varsin aikaisessa vaiheessa otti klubin ensimmäinen presidentti Matti Keijola, totesi DG Jaakko Castrén puheessaan chartertilaisuudessa. Asia oli esillä ensimmäisen kerran piirikonferenssissa, joka pidettiin Tallinnassa vuonna 2001 ja tarkemmin sanottuna Governors Ballin yhteydessä Estonia teatterissa 19.5.2001. Hanke sai lisävauhtia kun RI:n hallitus käynnisti kolme vuotta sitten edellisen sääntövaltuuskunnan ponsiesityksen perusteella ns. cyberklubi pilotti hankkeen. Tavoitteena oli saada kokemusta ja hyödyntää ennakkoluulottomasti tämän päivän viestintä mahdollisuuksia rotarytoiminnassa.

Viisi kummiklubia

Matti Keijola kokosi ympärilleen ydinryhmän, joka aktiivisella työllä kehitti klubille toimintamuodot RI:n suuntaviivojen ja sopivan suomalaisen käytännön perusteella. Tämä ei sujunut itsestään, virtuaaliklubin kantavana ajatuksenahan on, että klubi kokoaa sellaiset rotarit jotka eivät muuten voisi osallistua rotarytoimintaan työtehtäviensä, pitkien etäisyyksien tai muiden esteiden johdosta. Uudella verkkoklubilla on viisi kummiklubia joiden tuella on pystytty hankkimaan Verkkorotaryn toiminnan edellyttämä tekniikka. Kummiklubeina ovat Lauttasaaren RK, Finlandia-Hall RK, Kluuvin RK, Ruoholahden RK ja Tapiolan RK.

- Uudelle klubille suurimman haasteen asettaa rotaryn perusperiaatteiden ja tavoitteiden soveltaminen kokonaan uudessa ympäristössä, rotaryverkkoyhteisössä, Jaakko Castrén sanoi. Tavanomaisten viikkokokousten sijaan klubilla on kuukausikokoukset, joissa tavataan kasvokkain ja muuten yhteydenpito ja toiminta tapahtuu mm. internetin tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Tämä selittää myös sen, että klubin perustaminen on jouduttu suorittamaan tavanomaista perusteellisemmin. On jouduttu rakentamaan toiminnan tekninen perusta sekä tähän liittyvät toimintamallit. Uskon, että tässä on onnistuttu. Klubin ydinryhmähän on kokoontunut jo parin vuoden ajan.

Odotuksia ja haasteita
Klubin toiminnalle asetetaan tavanomaista suuremmat odotukset ja haasteet, Jaakko Castrén muistutti:

-          Klubin on näytettävä epäilijöille, joita aina on, että rotarytoiminta onnistuu myös tässä uudessa ympäristössä

-          Klubin odotetaan kehittävän toimintamalleja, jotka tekevät rotarytoiminnan kiinnostavaksi myös sille sukupolvelle joka elää tämän päivän verkkoyhteisöjen maailmassa. Uskon, että rotaryn tulevaisuuden kannalta tämä on välttämätöntä.

-          Eräänä haasteena on myös se, että klubi ei leimaudu tietokoneharrastajien keskinäiseksi yhteisöksi vaan että mukaan saadaan runsaasti muidenkin ammattialojen edustajia. Onneksi tämä on jo toteutunut hyvin perustajajäsenten osalta.

Teksti : Håkan Nordqvist

Rekisterinumero yhdistysrekisterissä:  202.328
Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen nimi: Verkkorotary ry
RI:n klubitiedot: ROTARY CLUB OF E-CLUB OF VERKKOROTARY.FI (65436), DISTRICT 1420Ċ
Mika Lallukka,
11.6.2013 klo 12.50
Ċ
Verkkorotary Hallinto,
14.9.2016 klo 1.17
Comments